İnşaat Mühendisliği

İnşaat İşlerinde Akla İlk Gelen Yasal Düzenlemeler

Birçok işte olduğu gibi inşaat işlerinde de çeşitli yasal düzenlemeler mevcuttur ve yine bu yasal düzenlemeler kendi içlerinde birbirlerine atıfta bulunurlar. İnşaat işlerine başlamadan önce bunlar dikkatlice incelenmeli, en azından bir konu taraması yapılmalıdır. Aksi halde olaylar geliştikten sonra ilgili yasal düzenlemelere başvurmak için geç kalınmış olabilir.

İnşaat işleri, kapsadığı alanının çok geniş olmasından dolayı birçok yasal düzenlemeyi içermektedir. Dolayısı ile bunların hepsine hakim olmak zordur. Gerektiğinde kullanmak ve bu yasal düzenlemelere binaen uzman desteği almak hususunda, aşağıdaki yasal düzenlemeleri bilmek veya bu düzenlemelerden haberdar olmak faydalı olacaktır:

 • 3194 Sayılı İmar Kanunu
 • 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve Bu Kanun Kapsamında Yapılan Yasal Düzenlemeler
 • 3458 Sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun
 • 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve İlgili Tip Sözleşmeler
 • 4857 Sayılı İş Kanunu
 • 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
 • 818 Sayılı Borçlar Kanunu (İnşaat sözleşmelerinin temel dayanağıdır!)
 • 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
 • 2644 Sayılı Tapu Kanunu
 • 3621 Sayılı Kıyı Kanunu
 • 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu
 • 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği
 • Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik
 • Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
 • Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği
 • Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü
 • Belediyeler İmar Yönetmeliği
 • Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği
 • Sığınak Yönetmeliği
 • Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
 • Asansör Yönetmeliği
 • Otopark Yönetmeliği
 • İnşaat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği
 • Kapıcı Dairesi Yönetmeliği
 • Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
 • İlgili Tüm Standartlar

Yorum Gönder